Jaar rond geluk

Jaarrond helpt je bij het leven volgens je natuurlijke ritme. Je staat bewust stil bij de wisselende energie van de seizoenen en ontdekt hoe je die kunt toepassen op jouw leven om zo meer balans, gezondheid en geluk te ervaren.
Image

Back to nature?

De laatste eeuwen zijn we als mens steeds verder van de natuur af komen te staan. Door alle technologische ontwikkelingen kunnen we het zelf allemaal beter, efficiënter en sneller. We hebben de natuur niet langer nodig. Of toch wel? De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat de grondstoffen op aarde niet onuitputtelijk zijn en dat we door onze groeiende populatie andere keuzes zullen moeten maken. Door talloze werkgroepen, milieuorganisaties en het klimaatakkoord proberen we het tij te keren. We zoeken (en vinden) oplossingen voor de plastic soep, global warming en het vervanging van fossiele brandstoffen.

Dat we als maatschappij de natuur weer belangrijk vinden en deze hoog op de politieke agenda staat, wil niet zeggen dat we zelf meer in verbinding staan met de natuur. Velen van ons spenderen de meeste tijd online, achter een computer- of telefoonscherm. In onze comfortabele huizen en auto’s voelen we weinig van de veranderende seizoenen en we eten gemakkelijk frambozen in de winter en boerenkool in de zomer. De band met ons lichaam is verstoord: bewegen voelt als een verplichting en we eten vaak ongezond en veel te veel. Door de drukte van alledag vergeten we het belang van rustmomenten inbouwen, bezinnen en stilstaan. Lessen die we uit de natuur om ons heen kunnen leren. Net als thema’s als dankbaarheid, loslaten en je dromen verwezenlijken.
Image

Het natuurlijke ritme

Leven volgens je natuurlijke ritme is een manier van leven waarbij je de energie van de wisselende seizoenen inzet om jezelf verder te ontwikkelen en problemen waar je tegenaan loopt aan te pakken. Dat klinkt misschien zweverig of abstract, maar is het niet. Het is juist een heel aardse manier van leven. De manier van leven die we als mensheid het allergrootste deel van ons bestaan hebben geleefd. Het wil niet zeggen dat je in een hutje op de hei moet gaan wonen of als jager-verzamelaar een nomadenbestaan moet gaan leiden. We leven in de 21e eeuw en die brengt enorm veel voordelen met zich mee. We hebben meer vrijheden dan ooit tevoren, zijn gezonder en leven langer. Voor de uitdagingen die we in ons moderne leven tegenkomen kan de natuur echter een enorm waardevolle leermeester zijn.

De cyclus van een jaar omvat de gehele cyclus van het leven: geboorte, groei, bloei, verval en dood. Het voorjaar is de periode van hernieuwde vruchtbaarheid: nieuw leven en een nieuw begin. Een goede tijd om plannen te maken en je doelen te gaan verwezenlijken. In de zomer is er uitbundige groei: de zon is op z’n krachtigst en de natuur zindert van energie. Een tijd om naar buiten te trekken, contact met anderen te maken en jezelf neer te zetten met thema’s als liefde en genieten. De nazomer nodigt uit om dankbaar te zijn, voor de overvloed die van het land komt en de plannen die tot bloei zijn gekomen. In het najaar wanneer de bladeren van de bomen vallen en de dagen steeds korter worden, kun je ontdekken wat jij mag loslaten. De winter, een tijd van dood en stilte in de natuur, kun je inzetten om zelf naar binnen te keren, de balans op te maken en te bezinnen.
Door het jaar in acht delen in te delen (overgangsmomenten in het jaar die onze voorouders vierden met jaarfeestvieringen) word je je bewust van de veranderende energie gedurende het jaar. Als je in april naar buiten stapt voelt dat echt anders dan wanneer je dat in oktober doet. Elke periode in het jaar heeft een eigen energie en daar past een thema bij om op dat moment aan te werken. De oppeppende naar buiten gerichte energie van de lente geeft je nieuwe plannen en ideeën een boost, terwijl de afnemende energie van het najaar juist uitnodigt om los te laten. Door een jaar rond hier aandacht aan te besteden, doorloop je als het ware alle facetten van het leven. Elk jaar weer. Elk jaar kun je opnieuw beginnen, groeien, de vruchten plukken, loslaten en bezinnen. Deze oneindige cyclus helpt om bewuster te leven, bewuster te genieten en bewuster te kiezen welke richting je op wil. En dat is precies waar Jaarrond je bij kan helpen!

Over Ilona

Al van jongs af aan voel ik me verbonden met de natuur. Op de middelbare school raakte ik gefascineerd door oude natuurreligies. Ik leerde dat het millennia lang heel normaal was om met de natuur samen te leven, maar de laatste eeuwen zijn we die verbinding kwijtgeraakt. Naast mijn opleiding tot docent Nederlands in het MBO, waar ik nog steeds met veel plezier werk, ben ik me verder gaan verdiepen in allerlei vormen van natuurlijk leven. Ik volgde yoga- en mindfulnesscursussen, werd voetreflex- en regressietherapeut en begon een eigen praktijk aan huis. Via nanaya.nl geef ik cursussen in natuurreligie en de laatste jaren richt ik me steeds meer op het toepassen van de lessen van de seizoenen.

Het is voor mij een natuurlijke manier van leven geworden om mee te bewegen met de wisselende energie van de seizoenen en te ontdekken hoe ik die kan koppelen aan thema’s die in mijn leven spelen. Leren loslaten in de herfst, bezinnen in de winter, nieuwe plannen maken in het voorjaar en de vruchten plukken in de zomer. Leven volgens de seizoenen heeft mijn leven enorm verrijkt en verdiept en die kennis wil ik graag met anderen delen.
Image